ANDROGENETSKA ALOPECIJA – ŽENE

Kao i kod muškaraca, tako i kod žena frekvencija i ozbiljnost AGA­e (nasljednog ispadanja) povećava se s godinama. Dvije studije kod žena bijele rase u SAD­u i Engleskoj pokazale su prevalenciju od 3­6% žena u dobi do 30 godina, a čak 30­40% kod žena do 70 godina starosti.

Postoji nekoliko studija koje se bave istraživanjem genetske podloge razvoja AGA­e kod žena. Moguće je da su raniji i kasniji početak ženske ćelavosti genetski odvojeni entiteti. Uloga androgena kod “ženske AGA­e” manje je sigurna nego kod muškaraca, te i drugi faktori mogu biti involvirani. Isto tako uloga androgenih hormona kod žena nije u potpunosti objašnjena, iako je gubitak kose kod žena neupitno povezan s povećanom razinom androgena. Međutim mnogo žena s androgenom alopecijom nema povećanu razinu androgena u krvi, iako se pokazalo da imaju povećanu razinu 5­alfa reduktaze (enzima koji pretvara testosteron u DHT­dihidrotestosteron), više androgenih receptora i nižiu razinu citokroma P450 (koji pretvara testosteron u estrogen).

kosa
femalePattern-150x150

Većina žena s androgenetskom alopecijom ima normalan menstrualni ciklus, normalnu plodnost i normalnu endokrinu funkciju, uključujući i normalnu razinu androgena. Laboratorijska ispitivanja hormona potrebna su kad ima znakova povećanja muških hormona. Mogu se ispitati i hormoni štitnjače, serumsko željezo i krvna slika, kako bi se isključili kofaktori ispadanja kose.

Ženska AGA ima tri različite sheme distribucije::

  • Difuzno slabljenje krune sa zadržavanjem frontalne linije. Postoje dva stupnja koja opisuju ovu shemu: 3.stadij Ludwig klasifikacije i 5.stadij Sinclair klasifikacije.
  • Slabljenje i proširenje centralnog dijela vlasišta koji se križa s frontalnom linijom: Olsen klasifikacija: shema jele
  • Slabljenje s bitemporalnom recesijom: Hamilton­Norwood tip

No u kliničkoj praksi susreće se i slabljenje parijetalnih i okcipitalnih regija s difuznom alopecijom.