SONOFOREZA

1

Koža predstavlja važnu zaštitnu barijeru koja sprečava prodor raznih egzogenih supstanci u tijelo s jedne strane, no s druge strane predstavlja i potencijalni put za prijenos funkcionalnih aktivnih principa u kožu i tijelo. Da bi određeni sastojak bio efikasan on mora proći zaštitni sloj kože, stratum korneum. Tako dobijemo bolje funkcionalne i terapijske efekte, što je posebno bitno u dermokozmetici gdje najveći broj proizvoda koji se koriste imaju velike molekule koji ne mogu preći barijeru površinskog sloja. Studije koje se odnose na metode prodora stratum korneuma dobijaju sve veći eksperimentalni i klinički značaj.

Kao oblik ultrazvuka, sonoforeza je tehnologija koja pomaže apsorpciju aktivnih supstanci u koži. U suštini sonoforeza može povećati permeabilnost (propusnost) kože do 800%.

Od svih metoda koji se koriste u prenošenju aktivnih supstanci u koži, sonoforeza ima puno ponuditi u suvremenim tretmanima kože i vlasišta. Tehnologija korištenja zvučnih i soničnih valova, kao oblik tretmana, prisutna je duže vrijeme, ali pretežito korištena kao terapijski tretman za dublje slojeve u fizioterapiji.

Svrha sonoforeze u tretmanima kože i vlasišta je osigurati povećanu permeabilnost kože. Ova “permeabilizacija” kože i vlasišta osigurava vrlo visoku apsorpciju aktivnih supstanci koje se terapeut trudi unijeti u kožu. Rezultat je dvostruk I uključuje ekonomičniju korist terapijskog agensa i bolji odgovor apliciranog agensa zbog njegove bolje apsorpcije.
Ultrazvuk se koristio još 70-tih godina u svrhu povećanja prodora kroz kožu, a sredinom 90-tih, sveobuhvatna istraživanja su bila provedena u potrazi za atraktivnijim alternativnim sistemima radi primjene lijekova različite od injektiranja i oralne primjene. Brojne studije su fokusirane na olakšanje transdermalne permeabilnosti različitih medicinskih supstanci npr. inzulin preko sonoforeze niskim frekvencama. U toku kliničke evaluacije efikasnosti sonoforeze, eksperimenti pokazuju da je značajna frakcija (oko 30%) intracelularnih lipida stratum korneuma, bila pomaknuta ili odstranjena u toku aplikacije sonoforeze, povećavajući permeabilnost kože do 800%.

Da bi se razumjelo kako sonoforeza funkcionira, najprije se treba razumjeti mehanika lipidno/vodenog biosloja, stratum korneuma (površinski sloj kože). On djeluje kao glavna linija obrane nižih slojeva dermisa. Na ovom nivou mnoge supstance s velikom molekularnom težinom su odbijene i ne mogu prodrjeti u kožu.

Na žalost, mnoge aktivne supstance koje se koriste u tretmanima kože i vlasišta, predstavljaju kompleksne molekularne formacije i ne uspijevaju potpuno preći zaštitni sloj. Sonoforeza djeluje na privremeno reduciranje gustoće lipida u intercelularnom prostoru bioslojeva. Ovaj prekid barijere događa se kao rezultat kombinacije mikromehaničkog, termičkog i kavitacionog efekta sonoforeze, koji efektivno otvara intracelularne puteve, osiguravajući da supstance veće molekularne težine bolje prodiru. Ovi otvori nazvani lakune predstavljaju put apsorpcije raznih aktivnih tvari apliciranih proizvoda.

Sonoforeza je visoko efektivna metoda za povećanje permeabilnosti kože i poboljšanje učinaka apliciranih proizvoda.