TRIHOTILOMANIJA

Trihotilomanija, po sadašnjoj klasifikaciji, je poremećaj kontrole impulsa, ali još uvijek postoje pitanja oko toga kako bi je trebalo kvalificirati. Očigledno nalikuje na naviku, ovisnost, tik ili opsesivno-kompulzivni poremećaj. U posljednje vrijeme konceptualizira se kao dio poremećaja ponovljenog odnosa prema vlastitom tijelu ’’body-focused repetitive behaviors’’ (BFRBs) zajedno s dodirivanjem kože i grickanjem noktiju.
about

Trihotilomanija je poremećaj koji se očituje čupanjem kose sa vlasišta, brade, grudi, nogu, sa obrva, trepavica i drugih djelova tijela, što rezultira vidljivim golim poljima. Čupanje kose značajno varira u svojoj ozbiljnosti i težini, lokaciji na tijelu i odgovoru na tretmane. Kod nekih osoba, trihotilomanija je izražena u blagoj formi i može se prekinuti s osvještenjem problema. No, kod nekih osoba potreba za čupanjem kose može biti toliko jaka da osoba ne može misliti ni na što drugo.

Razlog trihotilomanije je nepoznat. Ispitivanja etiologije i tretmana TTM-a još su uvijek u ranoj fazi. Preliminarni dokazi pokazuju da se radi o neuro-biološkom poremećaju, te da genetika može igrati ulogu u razvoju TTM. Isto tako postoji mogućnost da je u igri nekoliko faktora, baš kao što primjerice kašalj može biti simptom različitih bolesti. Iako osnovna biologija nije jasno razjašnjena u ovom trenutku, znamo da osobe s trihotilomanijom generalno imaju neurološki baziranu predispoziciju prema čupanju svoje kose, kao svojevrsnom mehanizmu samosmirivanja. Mehanizam čupanja kose služi i kao mehanizam kopiranja pri nervozi ili drugim teškim emocijama. Iako je uobičajena dob pojave 11 godina, trihotilomanija se može javiti i kod djece stare svega jednu godinu. Početak čupanja kose se može javiti kao posljedica jednostavnog senzornog stanja, poput svrbeži vlasišta ili stresnih životnih situacija, a javlja se prilično iznenada.
Zone imaju bizarne forme, nepravilne rubove i dlake različite dužine.